توسعه راهگاه بستار یک موتور تزریق راهگاهی پرخوران با هدف بهبود احتراق و عملکرد موتور

نویسندگان

چکیده

بهبود مشخصه های عمومی موتورهای احتراق داخلی یعنی عملکرد تمام بار، مصرف سوخت، آلایندگی و پایداری احتراق، همواره مورد توجه طراحان موتور بوده است. استفاده از پرخوران در کنار مزایای بهبود عملکرد موتور و امکان بهبود مصرف سوخت، تغییراتی در هندسه راهگاه های ورودی بستار را می طلبد و استخراج تمامی مزایای استفاده از پرخورانی، در گرو بهبود احتراق موتور و کاهش تمایل موتور به کوبش است. از جمله ابزارهای مهم در نیل به این هدف، هندسه راهگاه های ورودی موتور است که اساس تولید حرکت سیال داخل استوانه می باشد. در این مقاله توسعه راهگاه های یک موتور تزریق درگاهی پرخوران در کنار تغییر سایر متغیرهای موثر بر سامانه تبادل گاز موتور، مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفته است. این مقاله به نحوه انجام کار در سه مرحله­ی آزمون میز جریان، شبیه سازی سه بعدی و نیز آزمون موتوری می پردازد. هدف تعریف شده در توسعه راهگاه ها، افزایش حرکت گردبادی با محور افقی در کنار حداقل افت ضریب جریان بوده است. نتایج حاصل از آزمون موتوری، حاکی از بهبود طول مدت احتراق نسبت به حالت پایه تا 30% و نیز امکان بهبود عملکرد قابل توجه موتور را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Port Development of a Port Injection Turbocharged Engine to Improve Combustion Quality & Performance Parameters

نویسندگان [English]

  • A. H. Parivar
  • H. R. Fajri
  • M. Mohsenirad
  • A. Molaei
  • M. Nejat
چکیده [English]

Improvement of general specs of internal combustion engine, such as power curve improvement, fuel consumption, emission and combustion quality always has a purpose for engine designers. Turbocharging needs some changes in inlet port of cylinder head to achieve all of its advantages on better combustion quality and knock tendency reduction. So the geometry of engine inlet port is one the most important item to get this target. It produces the charge motion of in cylinder which is consisted of tumble and swirl motions. In this paper, port development of a turbo PFI engine beside of other affected gas exchange parameters is investigated. This paper explained the work method in three stages: flow bench test, 3D simulation and combustion test. The main target of port development for this case is tumble increment in parallel with minimum flow coefficient decrement. The results of engine test show 30% combustion duration reduction and significant power curve improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tumble Motion
  • Inlet Port
  • Combustion Duration