بررسی حرارتی لایی بستار چندلایه فلزی به روش تجربی

نویسندگان

چکیده

در طراحی موتورهای جدید بمنظور کاهش وزن و ماده موتور، استوانه های مجاور به هم نزدیک­تر شده و ضخامت پل بین آنها کاهش یافته است. این امر اهمیت کارکرد لایی بستار را بیشتر کرده و طراحی آن نسبت به گذشته حساس­تر شده است که منجر به انتخاب طرح­ها و مواد جدیدتر در این قطعه شده است. بنابراین تحلیل لایی های بستار قبل از ساخت آن­ها، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با توجه به اینکه در طراحی این لایی ها، بار حرارتی از مهم­ترین بارها است، تحلیل دمایی این قطعه لازم و مهم است. رشد روز افزون شبیه­ سازی­های رایانه­ای و تحلیل به روش اجزای محدود و همچنین پایین بودن هزینه این نوع تحلیل­ها نسبت به روش­های تجربی، موجب شده که اغلب بررسی­های لایی بستار به این روش باشد. در این مقاله با روش تجربی و با کاشت حسگر در هفت نقطه از لایی بستار یک موتور بنزینی 4 استوانه، دمای لایی در نقاط مختلف اندازه­گیری شده است. همچنین تاثیر سرعت موتور، بار موتور، دمای سیال خنک­کاری و نوع سوخت (بنزین و گاز طبیعی) بر روی دمای لایی بررسی­ شده است. نتایج نشان می­دهد که دمای نقاط بین استوانه ها با افزایش سرعت موتور افزایش قابل توجهی دارد اما دمای نزدیک استوانه ها تقریبا ثابت می­ماند که این رفتار در هر دو دمای سیال خنک­ کاری (90 و 115 درجه سلسیوس) و هر دو سوخت وجود دارد. همچنین با تغییر سوخت از بنزین به گاز طبیعی، دماها در حدود 10 درجه سلسیوس افزایش می­یابد. بیشترین دما در بین استوانه های 2 و3 مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermal analysis of multiple layers steel(MLS) cylinder head gasket via test

نویسندگان [English]

  • M. Rezaei
  • A. Zakeri
  • S. Abdolmaleki
چکیده [English]

Engine new design has leaded to decreasing weight and material so cylinders get near together and cylinder bridges become thinner. In this design the function of the cylinder head gasket (CHG) could be important more than before. In CHG design, the thermal load is one of the important loads and its analysis is necessary. The extensive use of finite element method (FEM) and its low cost, directs more of the cylinder head analysis to this method. In this paper thermal analysis of the CHG of a 4 cylinder bi-fuel engine was done via experimental method and 7 thermocouples was installed on different position of CHG. The effects of engine speed, load, coolant temperature and fuel type (gasoline or CNG) on CHG temperature has been investigated. The results shown that temperature of cylinder bridges increased with increasing engine speed and load but at the around of cylinders, CHG temperature is stable. This result was repeated with both fuels and both coolant temperatures (90 °C and 115 °C). The CHG temperature was increased about 10 °C with switching fuel from gasoline to CNG. The maximum temperature of CHG was between cylinders 2 and 3.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cylinder Head Gasket
  • Thermal Analysis
  • Engine test
  • Multiple Layers Steel (MLS)