بررسی عددی اثر سنبه عایقکاری شده بر بهبود عملکرد موتور بنزینی در چرخه های اولیه کارکرد راه انداری سرد

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جیرفت

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت.

چکیده

در دماهای محیطی پایین به علت شرایط حرارتی و کیفیت نامناسب مخلوط سوخت و هوا، احتراق قادر به سوزاندن کامل مخلوط نمی باشد. به همین جهت گشتاور و توان خروجی کافی در موتور تولید نمی شود و موتور زمان راه اندازی طولانی تری لازم خواهد داشت ضمن اینکه آلودگی زیست محیطی قابل توجهی نیز تولید خواهد شد. با ایجاد پوشش سرامیکی روی دیواره تاج سنبه و افزایش دمای مخلوط قبل از جرقه زنی شمع، احتراق در مدت زمان کوتاه تری موتور را به شرایط معمول می رساند. در تحقیق حاضر، تحلیل حرارتی گذرا برای شبیه سازی عملکرد موتور در شرایط راه اندازی سرد ارائه شده است تا اثر ضخامت لایه عایق روی دمای مخلوط مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده به خوبی موید این واقعیت است که پوشش حرارتی تأثیر بسزایی در بهبود شرایط موتور در حالت راه اندازی سرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation on Effect of thermally isolated piston on improving SI engine performance during the cold start conditions

نویسندگان [English]

  • Hossein Golbakhshi 1
  • Moslem Namjoo 2
  • Farhad Khoshnam 2
چکیده [English]

In low ambient temperatures the engine will have poor output torque and power generation at the first cycles of its performance, long start time and huge noxious emissions because of insufficient temperature and quality of air-fuel mixture and failure of flame to burn the charge. It is noted that any attempt to increase the charge temperature leads to better combustion conditions. By applying thin ceramic coating over the piston top surface and increasing the temperature of engine inner walls, more efficient combustion in shorter time can be provided for the engine. In current research, a transient thermal study is developed for simulating the engine performance under cold starting conditions and predicting the effect of insulating layer thickness on the charge temperature before ignition timing. The results demonstrate that the ceramic coating can provide higher temperature for piston crown and effectively improve the temperature of charge during the first cranking cycles of engine cold start stage. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold start
  • Thermal Analysis
  • Spark ignition engine
  • Ceramic layer
  • finite element method