برآورد تنش های هم‌زمان حرارتی و مکانیکی برای پیستون آلومینیمی موتور بنزینی XU7

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جیرفت.

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت.

چکیده

در موتورهای جدید که از نسبت تراکمهای بالاتری برخوردار هستند، قطعات موتور تحت فشار و حرارت نا همنواخت شدیدتری قرار می گیرند. پیستون به عنوان یکی از بحرانی ترین قطعات موتور همواره موضوع اصلی در بسیاری از تحقیقات مرتبط با تعیین توزیع دمایی بوده است. با این وجود، تحقیقات محدودی در زمینه تعیین تنش ها در این قطعه انجام شده است. در بررسی حاضر، پیستون موتور بنرینی XU7 که کاربرد فراوانی در صنعت خودروی ایران دارد مورد تحلیل حرارتی و مکانیکی قرار گرفته است. مدل اجزاء محدود سه بعدی مبتنی بر تحلیل الاستیک خطی در محیط نرم افزار COSMOS Works  ارائه شده است تا به کمک آن امکان برآورد توزیع تنش های حرارتی در مرحله احتراق فراهم شود. حداکثر تنش قائم در مرکز تاج پیستون و مقدار بحرانی تنش وان میسز در قسمت های بالایی سوراخ گژن پین مشاهده گردید. تاثیر ضخامت لایه سرامیکی پوششی بر توزیع تنش ایجاد شده در پیستون محاسبه و با نتایج مربوط به پیستون متداول بدون پوشش مقایسه گردیده است. طبق نتایج بدست آمده، حداکثر بزرگی تنش ها را به طور مؤثری می توان با افزایش ضخامت لایه سرامیکی کنترل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the coupled thermo-mechanical stresses for an aluminum alloy piston used in a gasoline engine XU7

نویسندگان [English]

  • Hossein Golbakhshi 1
  • Moslem Namjoo 2
  • Majid Dowlati 2
  • Farhad Khoshnam 2
چکیده [English]

In modern engines with higher compression ratios, severe pressures and non-uniform heating up is occurred for the engine parts. The piston as the most critical part among all automotive components has been the subject of numerous studies on calculation of temperature distribution, but thermal stress analyses are limited. In this study, the piston of gasoline engine XU7 which is widespread in Iran transport section is considered for thermo-mechanical investigation. A 3D linear static stress analysis is constructed in COSMOS Works to determine the stress distribution during the combustion stroke. The maximum normal stress takes place at the middle surface of the piston crown. The von Mises stress is found to be critical on upper parts of the pin-hole area. Effect of ceramic coating layer on stress distributions are evaluated and compared with results obtained for a traditional uncoated piston. According to the results, the maximum stress can be readily controlled by increasing the thickness of ceramic layer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piston
  • finite element method
  • thermo-mechanical analysis
  • Ceramic Coating
  • Stress Distribution