عملکرد و آلایندگی موتور تراکتور راه اندازی شده با بیودیزل-دیزل به همراه بازخورانی گازهای اگزوز

نویسندگان

چکیده

در این مطاله تاثیر مخلوط‌های سوختی مختلف دیزل- بیودیزل و نرخ بازخورانی گازهای اگزوز (EGR) بر روی مصرف سوخت ویژه (BSFC)، درجه حرارت گاز خروجی و انتشار NO، HC، CO، مورد مطالعه قرار گرفت. موتور مورد استفاده چهار سیلندر، پاشش مستقیم و خنک شونده با آب بود. بیودیزل برای حل دو مسئله اساسی کاهش سوخت های فسیلی و تخریب محیط زیست به صورت گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. بازخورانی گازهای اگزوز به هنگام استفاده از مخلوط‌های سوختی دیزل- بیودیزل یک راه کار مناسب برای کاهش NO به شمار می‌آید. اگر موتور با مخلوط سوخت بیودیزل-دیزل راه اندازی شود، به علت توان تولیدی کمتر BSFC افزایش می یابد و همچنین BSFC با افزایش نرخ EGR افزایش داشته است. توان و گشتاور موتور با استفاده از سوخت بیودیزل کاهش می یابد. نتایج نشان داد که B0 دارای بیشترین مقدار توان و B50 دارای کمترین مقدار توان بوده است. با استفاده از بازخورانی گازهای اگزوز (EGR) کاهش NO و دمای گاز‌های خروجی اگزوز مشاهده شد ولی مشخص شد که آلاینده های HC و CO افزایش پیدا کرده‌اند.

عنوان مقاله [English]

Performance and Emissions of a Tractor engine operating on biodiesel-diesel blends with EGR

نویسندگان [English]

  • Parviz Soltani
  • Hossien Alizadeh
  • Hassan Poorvousooghi Gargari
چکیده [English]

The influences of different diesel/biodiesel blends and EGR rate on brake specific fuel consumption (BSFC), exhaust gas temperature, NO, HC, CO emissions, are studied and demonstrated. In this paper a four stroke direct injection, water cooled, diesel engine was used. Biodiesel either in neat form or as a blend with diesel fuel is extensively investigated to solve the twin problem of reduction of fossil fuels and ecological degradation. Exhaust gas recirculation (EGR) is an impressive technique for decreasing NO emissions. When EGR is utilized in engine, NO emission is decreased. If the engine was fueled with biodiesel-diesel blends, the BSFC would increase due to the lower brake power produced and It was found that BSFC increased with increase in EGR rates. Engine power and torque decreases through the use of biodiesel fuel blends. The results showed that B0 stands on the top level of power and B50 is at the lowest level. Reduction in exhaust gas temperature was observed but emissions of HC and CO were found to be increased with usage of EGR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste cooking oil
  • Biodiesel
  • Tractor engine
  • emissions
  • EGR