تأثیر نیمرخ پاشش و فشار پاشش سوخت بر روی ارتقاء توان و پارمترهای احتراق موتور دیزل سنگین با شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تأثیر نیمرخ پاشش سوخت به همراه فشار پاشش سوخت بر ارتقاء توان موتور دیزل سنگین با شبیه‌سازی فرایند احتراق در نرم افزار فایر مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، نیمرخ پاشش سوخت از حالت شبه مثلثی به حالت مستطیلی که در سامانه چند راهه مشترک معمول است، تغییر کرده و فشار پاشش سوخت نیز از طریق یک معادله تجربی با توجه به میزان سوخت پاشش شده و قطر نازل تغییر داده شده است.
ارتقاء توان برای دو فشار پاشش 1000بار و 2000 بار مورد بررسی قرار گرفته است. برای حالت 1000بار که میزان سوخت پاشش شده 188 میلی‌گرم و قطر نازل 3 میلی متر می‌‌باشد، نسبت به حالت قبل که نیمرخ پاشش سوخت شبه مستطیلی با میزان پاشش سوخت 139 میلی گرم و قطر افشانه 3 میلی متر بوده، ارتقاء توان مشاهده شده در حدود 19% می‌باشد درحالیکه فشار بیشینه تغییر قابل توجهی نداشته است. از طرفی آلاینده نیتروژن منواکسید و دوده به ترتیب 30% و 6% افزایش داشته‌اند. برای حالت 2000بار، میزان سوخت پاشش شده 196 میلیگرم و قطر نازل 2.6 میلی متر، ارتقاء توان 22% بهبود یافته درحالیکه فشار بیشینه ثابت نگه داشته شده است. آلاینده نیتروژن منواکسید و دوده نیز به ترتیب 36% و 20% افزایش یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of fuel injection discharge curve and injection pressure on upgrading power and combustion parameters in HD diesel engine with CFD simulation

نویسندگان [English]

  • Saeed Chamehsara
  • Mostafa Mirsalim
  • Mehdi Tajdari
چکیده [English]

Abstract:
In this study, the effect of fuel injection discharge curve and injection pressure simultaneously for upgrading power of heavy duty diesel engine by simulation of combustion process in AVL-Fire software are discussed. Hence, the fuel injection discharge curve was changed from semi-triangular to rectangular which is usual in common rail fuel injection system. Injection pressure with respect to amount of injected fuel and nozzle hole diameter are changed. Injection pressure is calculated by an experimental equation which is for heavy duty diesel engines with common rail fuel injection system.
Upgrading power for 1000 and 2000 bar injection pressure are discussed. For 1000bar injection pressure with 188mg injected fuel and 3mm nozzle hole diameter in compare with first state which is semi-triangular discharge curve with 139mg injected fuel and 3mm nozzle hole diameter, upgrading power is about 19% whereas the special change has not been observed in cylinder pressure. On the other hand, both the NOX emission and the Soot emission decreased about 30% and 6% respectively. Compared with first state, for 2000bar injection pressure that injected fuel and nozzle diameter are 196mg and 2.6mm respectively, upgrading power is about 22% whereas cylinder pressure has been fixed and NOX emission and the Soot emission are decreased 36% and 20%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CFD Simulation
  • HD diesel engine
  • Upgrading power
  • Injection pressure
  • Fuel injection discharge curve
  • Combustion Process