بررسی عددی اثر هندسه کاسه سمبه بر احتراق و آلایندگی موتور RCCI با سوخت گاز طبیعی و دیزل

نویسندگان

چکیده

احتراق اشتعال تراکمی واکنش ‏پذیر پایشی (RCCI) راهکار احتراقی جدیدی است که در آن مخلوط سوخت داخل استوانه توسط پاشش سوختی با واکنش ‏پذیری ضعیف در مسیر ورودی همراه با پاشش چند مرحله­ای بهینه سوختی با واکنش‏ پذیری قوی در داخل استوانه فراهم می‏شود. هندسه محفظه احتراق تأثیر فراوانی بر آلایندگی موتور RCCI بویژه کاهش آلاینده‏های هیدروکربن­های نسوخته دارد. این مقاله تأثیر هندسه کاسه سمبه بر احتراق و آلایندگی موتور RCCI با سوخت گاز طبیعی/دیزل با استفاده از نرم ­افزار کانورج بررسی می‏شود. در ابتدا نتایج شبیه ‏سازی در بار ثابت با استفاده از نتایج موجود در ادبیات فن صحه­ گذاری شده است. سپس سه شکل مختلف کاسه شامل سمبه اصلی، وان­­ حمامی و استوانه ­ای انتخاب شد. مطالعه متغیرها در سه سرعت 800، 1300 و 1800 دور در دقیقه (د.د.د.). بر روی سه هندسه صورت گرفت. نتایج نشان دادند که بهترین هندسه از نظر عملکرد و آلایندگی برای موتور RCCI مورد مطالعه، هندسه وان‏ حمامی است.

عنوان مقاله [English]

Effects of piston bowl geometry on combustion and emissions characteristics of a natural gas/diesel RCCI engine

نویسندگان [English]

  • A. H. Kakaee
  • B. Partovi
  • A. Paykani
  • A. Toosi
چکیده [English]

Reactivity controlled compression ignition (RCCI) is a novel combustion concept which uses port fuel injection (PFI) of a low reactivity fuel and direct injection (DI) of a high reactivity fuel with optimum multiple injection to provide a stratified mixture inside the combustion chamber. Piston bowl design has a considerable effect on engine’s pollutant emissions specially unburned hydrocarbons (UHC). This paper studies the influence of piston bowl design on combustion and emission characteristics of natural gas/diesel RCCI engine using CONVERGE CFD. Firstly, the obtained results are validated with the available ones in the literature. Then, three piston bowl designs including stock, bathtub and cylindrical are selected for comparison. The parametric study is conducted at three different engine speeds (i.e., 800, 1300 and 1800 rpm). Effects of piston bowl geometry showed that the optimum piston bowl design from performance and emissions point is the bathtub design.