طراحی چندراهه دود ورقه ای و شبیه سازی فرایند ساخت آن برای استفاده در موتور پرخوران بنزینی پایه گازسوز

نویسندگان

چکیده

توان تحمل دماهای زیاد، وزن کم و قابلیت راه اندازی سریع واکنشگر از ویژگی های چندراهه های دود ورقه ای هستند که استفاده از ان ها را برای موتورهای با دمای دود خروجی بزرگتر از 900 درجه توسعه داده اند. در این مقاله پیشنهاد جایگزینی چندراهه دود چدنی با درصد نیکل زیاد با چندراهه دود ورقه ای برای موتور پرخوران ملی (EF7-TC) ارائه شده است. برای این منظور ابتدا طراحی چندراهه دود با توجه به قیود جانمایی در موتور و تحلیل جریان در چندراهه انجام گرفت سپس با توجه به مدل به دست آمده، فرایند ساخت با استفاده از نرم افزار AUTOFORM شبیه سازی شد. در شبیه سازی اثر ضخامت ورق، نیروی ورق گیری، جنس ورق و ضریب اصطکاک روی پارگی ورق مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که آلیاژ فولادی (AISI321 ) به عنوان جنس مناسب برای فرایند کشش چند راهه دود می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and manufacturing process simulation of sheet metal exhaust manifold for turbocharged bi fuel engine

چکیده [English]

High thermal strength, low weight and capability of fast catalyst convertor warm up are main advantages of sheet metal exhaust manifolds which made it the best option for engines with maximum exhaust temperature more than 900 ͦC. A sheet metal exhaust manifold has been designed in this paper for EF7-TC engine which is four stroke bi-fuel CNG-gasoline engine. The proposed sheet metal exhaust manifold would be replaced with current Ni resist cast iron manifold. Design of exhaust manifold has been undertaken following the packaging constraints in the engine and required exhaust gas flow characteristics. Manufacturing process of design sheet metal exhaust manifold was simulated using AUTOFORM software. In finite element analysis effects of sheet thickness, its material and friction coefficient were investigated on sheet tearing. Results showed that AlSI321 can be used as a material for sheet metal with designed geometry. And drawing of sheet with these characteristics can lead to no defects on final formed sheet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exhaust manifold
  • sheet metal forming
  • Stainless steel
  • Autoform
  • turbocharged engine