تأثیر فناوری غیر‌فعال‌سازی استوانه بر مصرف سوخت و آلاینده‌های دود موتور چهاراستوانه اشتعال جرقه‏ای

نویسندگان

چکیده

یکی از فناوری‌هایی که در سالیان اخیر برای بهبود دو مشخصه مصرف سوخت و آلودگی دود موتور به صورت همزمان معرفی شده است، فناوری غیر‌فعال‌سازی استوانه است. با استفاده از این فناوری، در مواقعی که نیاز به تمام گشتاور خروجی نباشد، تعدادی از استوانه‏ها غیر‌فعال شده است و به این ترتیب مصرف سوخت کاهش می‌یابد و آلاینده‌های زیست‌محیطی کمتری وارد هوا می‏شود. در این تحقیق تأثیر این فناوری بر موتوری چهار استوانه اشتعال جرقه‏ای بررسی شده است. به همین منظور ابتدا تمام اجزاء موتور مذکور در محیط نرم‌افزار GT-POWER شبیه سازی و با استفاده از نتایج تجربی صحه‏گذاری شده است. سپس با اعمال فناوری غیرفعال‌سازی استوانه به الگو، تأثیرات آن بر مصرف سوخت و دود موتور بررسی می‏شود. نتایج نشان می‏دهند استفاده از این فناوری منجر به کاهش مصرف سوخت و بهبود تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of cylinder deactivation technology on fuel consumption and emissions of four-cylinder spark ignition engine

نویسندگان [English]

  • B. Mashadi
  • A. Maleki
چکیده [English]

Cylinder deactivation is one of recent technologies that reduce the fuel consumption and exhaust emissions. This technology deactivates some cylinders when there is no need to their output torque. Increased fuel efficiency, decreased emissions from deactivated cylinders and better breathing capacity are results of deactivation. In this paper, a four-cylinder spark ignition (SI) engine has been chosen as a case study. First, all parts of the engine were modeled in the GT-POWER software and then, the model was validated. The second part of this study includes deactivating of cylinders. Results showed advantages in the fuel efficiency and exhaust emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cylinder deactivation
  • Fuel Consumption
  • emissions
  • GT-POWER software
  • Spark ignition engine