مطالعه مسأله انتقال حرارت تماسی در دریچه دود موتورهای احتراق داخلی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، مسأله انتقال حرارت تماسی میان دریچه و نشیمنگاه در حالت سه بعدی (متقارن ‏محوری)‌ با استفاده از روش انتقال حرارت معکوس بررسی شده است. از روش تغییر مزدوج با ‏استفاده از گام جستجو دومرحله‌ای برای حل مسأله معکوس استفاده شده است. بصورت همزمان ‏ضریب انتقال حرارت تماسی و ضریب انتقال حرارت گازهای خروجی تخمین زده شده است. نتایج ‏نشان می‌دهد که در ابتدای بازه زمانی ضریب انتقال حرارت تماسی بخوبی تخمین زده نمی‌شود اما ‏با افزایش زمان بهبود در تخمین حاصل می‌شود.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of contact heat transfer problem in exhaust valve of internal ‎combustion engines

نویسندگان [English]

  • K. Goudarzi
  • A. Moosaie
  • M. Gharaati
چکیده [English]

In this study, the contact heat transfer through the exhaust valve and its seat ‎has been solved in three dimensions using the inverse heat transfer method. ‎The conjugate gradient method using a two-step search was used to solve the ‎inverse problem. Simultaneously, the contact heat transfer coefficient and the ‎exhaust heat transfer coefficient were estimated. The contact heat transfer ‎coefficient was estimated fairly at first times however, the accuracy of the ‎estimate increased by the time.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contact heat transfer
  • Exhaust valve
  • Inverse heat transfer