شبیه‌سازی دینامیکی موتور ملی بر روی نگهدارنده‌های آن همراه با صحه‌گذاری تجربی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، شبیه‌سازی دینامیکی شش درجه آزادی برای موتور ملی بر روی نگهدارنده‌های آن (دسته موتورها) ارائه می‌شود و اعتبار آن با اجرای آزمون‌های تجربی صحه‌گذاری می‌گردد. معادلات دینامیکی حاکم با استفاده از روش‌های لاگرانژ و نیوتن- اویلر استخراج می‌گردند. همچنین، به منظور لحاظ نمودن دینامیک بدنه خودرو، چرخ‌ها و سامانه تعلیق در رفتار ارتعاشی موتور، شبیه‌سازی دینامیکی سیزده درجه آزادی برای مجموعه موتور و خودرو استفاده می‌شود. شبیه‌سازی‌ها با استفاده از داده‌های موتور ملی و خودروی سمند انجام می‌پذیرد. آزمون‌های تجربی نیز بر روی خودروی سمند مجهز به موتور ملی بر روی لگام ترمز غلتکی انجام می‌گردند. در نهایت، اعتبار شبیه‌سازی دینامیکی ارائه شده و اثر لحاظ نمودن دینامیک بدنه خودرو، چرخ‌ها و سامانه تعلیق بر رفتار ارتعاشی موتور بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic modeling of national engine on mounts together with experimental validation

نویسندگان [English]

  • V. Fakhari
  • A.R. Ohadi Hamedani
چکیده [English]

In this study, a six-degree-of-freedom dynamic model for the national engine on mounts is presented and is validated by experimental tests. Dynamic equations of the motion were derived using Lagrange’s and Newton-Euler equations. In addition, a thirteen-degree-of-freedom dynamic model for the engine and the vehicle was employed to consider dynamics of the vehicle body, tires and suspension systems in the vibration behaviour of the engine. Simulations were performed using data related to the national engine and the Samand vehicle. Experimental tests were performed on the Samand vehicle with the national engine using the chassis dynamometer. Finally, the validity of the presented mathematical model and the consideration of dynamics of the vehicle body, tires and suspension systems on the vibration behaviour of the engine were investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dynamic modeling
  • Vibration Analysis
  • Internal combustion engine
  • Experimental Validation