تأثیر موتور احتراقی و برقی بر عملکرد خودروی دورگه موازی و روش انتخاب موتور

نویسندگان

چکیده

کاهش منابع نفتی، افزایش هزینه‌های تولید و فروش بنزین، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن زمین موجب شده است تا روش‌هایی برای بهبود کارکرد موتورهای بنزینی پیشنهاد شود. در این میان به خودروهای دورگه با مصرف بسیار پایین و عملکرد نزدیک به خودروهای معمولی توجه فراوانی شده است. آنچه در این مقاله بررسی می‌شود، روند انتخاب موتور احتراقی برای خودروی دورگه با چیدمان انتقال قدرت موازی است. در این تحقیق در ابتدا پیش فرض‌های طراحی و مأموریت خودروی هدف، برای دورگه کردن بررسی می‌شود. در ادامه با بررسی بازار داخلی، محدودیت‌های طراحی و ساخت مشخص می‌شود. در این قسمت عملکرد خودروی دورگه با موتور برقی انتخاب شده و هر یک از موتورهای احتراقی توسط نرم‏افزار ADVISOR بررسی می‏شود. پس از مشخص شدن عملکرد خودرو با هر یک از موتورهای موجود، متغیرهایی که در طراحی خودرو بیشتر مورد توجه است انتخاب گردید و با تشکیل جدول وزنی و به کمک نرم‏افزار Expert Choice، موتور احتراقی برای خودروی مورد نظر گزینش می‌شود. همچنین نقشه عملکرد موتور گزینش شده، به منظور برنامه‌ریزی برای انطباق آن با سایر اجزا نیز تهیه گردید. در ادامه نیز موتور برقی متناسب با مأموریت معرفی می گردد. در انتها با محاسبه حساسیت متغیرهای مهم در طراحی، نسبت به ایجاد تغییرات در اندازه‏بندی روش استفاده از حساسیت‏ها در انتخاب‌های مهندسی و طراحی بیان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on effect of electric/combustion engine on performance of a parallel hybrid vehicle and proposing engine selection algorithm

نویسندگان [English]

  • H. Ghazanfar
  • A. Mehrkish
  • S. Norouzi Ghazbi
  • M. Tahani
چکیده [English]

Decline in petroleum reserves, increasing production costs and the sale of the gasoline, increasing greenhouse gases and global warming has led to methods for improving the performance of gasoline engines is proposed. The hybrid cars with low consumption and performance close to conventional vehicles are highly regarded. The selection process for a combustion engine of hybrid cars with the parallel powertrain is studied in this paper. In this study, the default target and the mission for the hybrid vehicle design to be examined. Furthermore, with the review of the domestic market, limits of the design and the construction would be determined. In this section, the performance of hybrid car engines with selected electric motors and each of combustion engines was simulated by the ADVISOR software, which could simulate the conventional cars or hybrid and hybrid-electric vehicles. After identifying the performance of the vehicle with any of engines, most important parameters for vehicle designing were selected, and by the Expert Choice software, the combustion engine for desired vehicle would be selected. The engine performance map, in order to plan for its compatibility with other components, were also prepared. Then, in the accordance with the mission, the proper electric motor was introduced. Finally, using the sensitivity in the engineering choosing process was expressed by calculating the sensitivity of important parameters in the design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid Electric Vehicle
  • Parallel layout
  • Simulation
  • Combustion engine
  • Electric engine