بررسی عملکرد شیر دیافراگمی تنظیم فشار محفظه لنگ

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، رفتار شیر تنظیم فشار دیافراگمی محفظه لنگ به صورت عددی و تجربی شبیه‌سازی شد و منحنی عملکرد شیر بر حسب سختی فنر استخراج شد. این شیر با استفاده از یک دیافراگم لاستیکی و فنر و با توجه به شکل ورود و خروجی آن، فشار محفظه لنگ را بر حسب فشار چندراهه هوا تنظیم می‌کند. شبیه‌سازی عددی برای جریان تراکم‌پذیر و در حالت تقارن محوری انجام شده است. در حل عددی، جابجایی دیافراگم به‌صورت شبه‌تعادلی درنظر گرفته شد. به منظور بررسی تجربی شیر، فشار قبل و بعد از شیر به همراه شار جریان اندازه‌گیری شد. در عین حال جابه‌جایی و نوسانات دیافراگم بر حسب فشار با استفاده از فاصله‌سنج نوری اندازه‌گیری شد. مقایسه نتایج تجربی با نتایج شبیه‌سازی نشان‌دهنده قابلیت مناسب شبیه‌سازی ارائه شده برای پیش‌بینی منحنی فشار میانگین محفظه لنگ بر حسب فشار چندراهه هوا به همراه مقدار جابه‌جایی دیافراگم در فشارهای مختلف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance study of a diaphragm type crankcase pressure control valve

نویسندگان [English]

  • Sh. Alaviyoun
  • M.A. Ehteram
چکیده [English]

Pressure control valve (PCV) is implemented in internal combustion engine to regulate crankcase pressure. In this study, the performance of a diaphragm PCV valve is investigated numerically and experimentally. Firstly, numerical simulation is carried out using commercial code to predict the flow and pressure distribution inside the valve. Furthermore, downstream and upstream pressure of the valve is measured in a laboratory test rig. Finally, displacement and oscillation of the diaphragm are measured by a high speed laser displacement sensor. Comparison of experimental and numerical results show that proposed method is capable to properly predict performance curve of the valve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pressure control valve
  • Engine crankcase pressure
  • Diaphragm
  • Spring stiffness