اولویت بندی قطعات موتور خودرو در توسعه و بهبود بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

چکیده

امروزه سازمان‌های بسیاری سامانه‌های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) را بکار گرفته‌اند، یکی از کاربردهای این سامانه‌ها، مدیریت شکایات مشتریان (م.ش.م.) است. م.ش.م. راهی به منظور دریافت بازخورد از مشتریان است، بنابراین ابزاری در برای برنامه های بهبود کیفیت محصول است. بعد از خرید محصول به توسط مشتریان، آن‌ها اطلاعات خوبی برای عملکرد بلادرنگ محصولات و خدمات سازمان دارند. از این رو در این پژوهش با استفاده از داده‌های شکایات مشتریان از خودروی سمند LX (با موتور EF7) چارچوبی چهار مرحله‌ای برای اولویت‌بندی توسعه و بهبود قطعات موتور خودرو ارائه شده است. گام اول شامل جمع آوری داده‌ها می‌باشد. گام دوم ایجاد جدول هم‌رخدادی ایرادات قطعات موتور و فراوانی ایرادات می‌باشد. گام سوم، مصورسازی اطلاعات و ایجاد نقشه ایرادات موتور می‌باشد. در گام آخر برای کمّی کردن تصمیم‌گیری برای اولویت قطعات، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نهایتاً قطعات موتور به شش دسته بر اساس اولویت، برای بهبود و توسعه تقسیم‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A framework for prioritizing improvement and development of engine

نویسندگان [English]

  • M. Hosseini
  • P. Moghaddam
چکیده [English]

Recently, many organizations have used customer relationship management (CRM) systems. The customer compliant management is one of its applications. The customer compliant management is a way to get feedbacks of customers, so that we can consider this as a product quality improvement plan tool. After the product purchase, customers have good information about the real time function of products. Thus, in this research, we propose the four-step framework for prioritizing the component improvement and the development by applying customer complaints about the Samand-LX vehicle (with EF7 engine). The first step consisted of the data collection. After the data collection, in the second step, the co-occurrence matrix and the frequency table of defected components has been created. The third one is the information visualization and the defect map creation. In the last step, in order to quantify decision making about the priority of components, the analytic hierarchy process (AHP) technique was applied. Ultimately, based on the priority, engine components were categorized in six groups for the improvement and the development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vehicle engine
  • analytic hierarchy process
  • Information visualization
  • National engine
  • Product improvement and development