تشخیص عیب سایش سمبه با استفاده از روش انتشار صدا

نویسندگان

چکیده

سایش سمبه یکی از خرابی‌های اصلی است که در شرایط خاص در موتور احتراق داخلی به وجود می آید و باعث از کار افتادگی سمبه و موتور می-گردد. این عیب در اثر از بین رفتن لایه روغن بین سمبه و جدار استوانه به وجود می آید که بررسی آن به کمک انتشار صدا تا به حال انجام نشده است. زیرا علاوه بر اینکه این عیب بندرت به وجود می‌آید, شرایط تشخیص آن نیز دشوار است به نحوی که زمان تشخیص خرابی ایجاد شده, عموماً خیلی دیر است و لحظات اولیه ایجاد عیب از دست رفته است. بنابراین به عنوان یک مطالعه نو، هدف این تحقیق بررسی توانایی روش انتشار صدا در تشخیص این عیب و مطالعه رفتار موج‌های انتشار صدا قبل و بعد از این عیب است. به این منظور در مطالعه ای آزمایشگاهی، روی موتور دیزل دو حسگر انتشار صدا نصب شدند. ایجاد عیب سایش سمبه در شرایط آزمایشگاه براحتی امکان پذیر نمی‌باشد لذا با طراحی آزمون ویژه، این عیب طبیعی به صورت تعمدی بوجود آورده شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که بهترین شاخص‌ها برای تشخیص سایش از روش انتشار صدا، ریشه مجموع مربعات و انرژی مطلق اند. همچنین بر اساس روش ارائه شده در این مقاله، توانایی تشخیص محل عیب به وسیله دو حسگر از روی وابستگی داده‌های انتشار صدا به میزان سایش، توضیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Piston Scuffing Detection by Acoustic Emission Method

نویسندگان [English]

  • S.M. Jafari
  • H. Mehdigholi
  • M. behzad
چکیده [English]

The piston scuffing is a major failure of an internal combustion engine. This failure occurs due to loss of the oil film between the piston and the cylinder liner. The piston scuffing investigation by the acoustic emission (AE) method is a new study. Because this failure occurs randomly, it is an online detection which is very difficult. The goal of this paper is to study the ability of the AE method to be applied to the piston scuff detection. In addition record of the AE signal behaviour, before and after the piston scuffing is another new purpose. To this order, in an experimental set-up, two AE sensors was installed on the cylinder head and the engine block of a diesel engine. We know that the blow-by is directly affected by the piston scuffing failure. Therefore, it was measured as a base parameter. The creation of intended piston scuff conditions is very difficult. Therefore, a special test was designed to make it artificially. Results show that the best AE parameter for the piston scuff detection is the AE root mean square and the AE energy. Based on the present method, we can find the location of the event in the cylinder head or in the engine block.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scuffing
  • Acoustic emission
  • Fault diagnosis
  • revolution speed
  • Internal combustion engine