بررسی تأثیر نانو ذرات روی خواص روغن موتور و میزان عملکرد آن در کاهش سایش

نویسندگان

چکیده

امروزه روغن‌های موتور وظایف متعددی دارند که از مهمترین آنها می‌توان به روانکاری قطعات به منظور کاهش میزان اصطکاک و سایش اشاره نمود. خواص روغن‌ها عمدتا ناشی از افزودنی‌هایی است که به منظور بهبود و یا ایجاد خواص مورد نیاز به آنها افزوده شده است. اخیرا نیز نانو ذرات به دلیل خواص منحصر بفردشان به عنوان نوع جدیدی از افزودنی‌ها پدیدار گشته‌اند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان توانایی و نحوه عملکرد نانو ذرات در بهبود ویژگی ضد‌‌ سایشی و قابلیت انتقال حرارت روغن موتور و بررسی تغییرات ایجاد شده در برخی خواص روغن شامل گرانروی، نقطه ریزش و نقطه اشتعال می‌باشد. برای این منظور نانو ذرات کربن نانو بال با استفاده از آسیاب گلوله‌ای، درون روغن موتور بهران پیشتاز SAE 20W50 پراکنده شدند، سپس آزمون های تجربی به منظور بررسی خواص ذکر شده انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که ضریب هدایت حرارتی روغن حاوی ذرات کربن نانو بال با غلظت 1/0 درصد وزنی 18% نسبت به روغن پایه افزایش داشت. همچنین براساس نتایج آزمون چهار ساچمه، میزان سایش در روغن حاوی نانو ذرات به میزان 5% نسبت به روغن فاقد نانو ذرات کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Nano-Particles on Properties of Engine Oil and its Functionality Rate on Wear Reduction

نویسندگان [English]

  • E. Ettefaghi
  • H. Ahmadi
  • A.M. Rashidi
  • S.S. Mohtasebi
  • R. Soltani
چکیده [English]

Nowadays, engine oils have various functions, which one of the most important of them is the lubrication of different parts in the engine, for reducing the rate of the friction and the wear. Oil properties are mainly a result of additives, which are added to the oil to improve requirement properties. Recently, nano-particles are also appeared as a new kind of additives, due to their special properties.The purpose of the present research is surveying the amount of the ability of nano-particles and it is a kind of the functionality to improve anti-wear properties and the heat-conduction ability and controlling developed variations of the engine oil, on its properties including: the viscosity, the pour point and the flash point. For this purpose, carbon nano ball particles, by using the planetary ball mill, were dispersed inside the Behran Pishtaz engine oil, SAE 20W50. Then, tests were done for investigating mentioned properties. Obtained results showed that the thermal conductivity coefficient of the oil containing carbon nano ball particles with 0.1wt%, increased about 18 percent with respect to the base oil. Also, upon results of the four ball test, the amount of the wear, in the oil contains nano-particles reduced 5 percent with respect to the oil without nano-particles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano-particles
  • engine oil
  • Wear
  • Thermal conductivity
  • Viscosity