بررسی نظری تأثیر فشار، زمان و طول پاشش سوخت دیزل بر عملکرد و آلاینده‌های خروجی از موتور دیزلی پاشش مستقیم

نویسندگان

چکیده

از موتورهای دیزل پاشش مستقیم (D.I.) به‌طور گسترده‌ای در کاربرد ‌ها ی خودرو و صنعت استفاده می‌شود . با سخت‌تر شدن استانده‌های آلایندگی و تمایل به ساختن موتورهایی با بازده بیشتر، درک بهتر فرآیند احتراق این موتورها ضروری است تا بتوان گام بعدی را در بهینه کردن طراحی موتور برای کاهش آلایندگی و بهبود کارکرد موتور برداشت . یکی از عواملی که امروزه اثر مهمی بر عملکرد موتور و بهبود احتراق دارد، فشار پاشش سوخت می‌باشد. در سال ‌ های اخیر نرم‌افزارهای رایانه‌ای با موفقیت برای شبیه ‌ سازی سه بعدی احتراق در موتورهای احتراق داخلی به کار گرفته شده است . این مطالعه به بررسی نظری اثرات فشار پاشش سوخت بر عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل چهار استوانه پاشش مستقیم مجهز به پرخوران در قالب شبیه ‌ سازی عددی با نرم‌افزار CFD ، AVL-FIRE ، می‌پردازد . به منظور ارزیابی نتایج بدست آمده، ابتدا موتور مورد بررسی در نرم‌افزار Fire شبیه‌سازی و با نتایج حاصل از آزمون‌های تجربی اعتباردهی می‌شود و سپس فشار پاشش تغییر داده می‌شود. در این تحقیق، فشار پاشش سوخت از bar 275 تا bar 1000، با ثابت نگه داشتن میزان مصرف سوخت تغییر داده می‌شود. در نهایت با تغییر زمان و طول پاشش، نقطه بهینه از لحاظ آلایندگی مشخص می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش فشار پاشش سوخت، میزان آلاینده NOx تا حد زیادی افزایش و آلاینده PM در حدود 50% کاهش می‌یابد. همچنین، در ازای این تغییرات، بازده موتور در حدود %12 افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Investigation of the Effect of Injection Pressure, Duration and Time Injection on Combustion, Performance and Emission Characteristics of a DI Diesel Engine

نویسندگان [English]

  • S.A. Khabbaz
  • R. Khoshbakhti Saray
چکیده [English]

DI diesel engine is widely used in different automobile and industrial usages. With tightening of Diesel
emission regulations and tending to making high efficiency engines, it is essential to understand these engines
better because of the improving of engine design to reduce emissions and to improve performance of engine.
One of the factors that play a significant role for engine performance obtaining treatment of combustion is
injection pressure. CFD codes programs have been used recently to simulate I.C. engines.This study investigates
theoretically the effects of injection pressure on exhaust emissions and performance in a four cylinder
DI diesel engine that has been equipped with turbocharger by AVL-FIRE. In order to validating the results,
first, the engine is simulated and after that the results are compared with experimental results and then,
injection pressure is changed. In this study, injection pressure is changed between 250bar and 1000bar while
fuel consumption is kept fix. At the end, with changing duration and time injection, optimized point is recognized.
The results show that by increasing the injection pressure, NOx emission is severely increased and
PM emission is decreased about 50% and also the efficiency of engine is increased about 12%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Injection pressure
  • Duration and Time Injection
  • Diesel Engine Emissions
  • Diesel Engine Performance