پایش وضعیت موتور دیزل با تحلیل روغن به روش منطق فازی

نویسندگان

چکیده

هر مجموعه صنعتی بدون داشتن برنامه نگهداری از تجهیزات خسارت ‌ های جبران نشدنی را متحمل می‌شود. هزینه ‌ های خرید قطعات یدکی و تعمیرات از یک طرف و کاهش درآمد مجموعه بر اثر متوقف شدن دستگاه برای تعمیر، از طرف دیگر مانع بزرگی برای پیشرفت و توسعه شرکت ‌ ها است. امروزه بکارگیری فنآوری پایش وضعیت ( CM ) از طریق تحلیل روغن، به عنوان روشی مؤثر در تشخیص فرسایش ‌ های غیر عادی یا عیوب تجهیزات و سامانه‌های مکانیکی شناخته می‌شود. در این تحقیق سعی شده است علاوه بر تبیین جایگاه مراقبت وضعیت از طریق تحلیل روغن در یک نظام نگهداری و تعمیرات، اطلاعات لازم برای عملیاتی نمودن یک برنامه مؤثر CM تأمین شود. بدین ترتیب با داشتن منابع اطلاعاتی مناسب، به بررسی رفتار فرسایشی موتورهای دیزل پرداخته شده است. موارد مورد مطالعه شده در تحلیل روغن عبارتند از: آهن، آلومینیوم، کروم، سرب، مس، سیلیس، گرانروی، درشتی ذرات آهنی، عدد قلیایی و آلودگی آب. داده ‌ های موتور کامیون بنز 2628 به عنوان نمونه، مورد تحلیل شد. یافته ‌ های این مطالعه نشان دهنده الگوی خاصی متناسب با مؤلفه‌های روغن است که می‌توان با بکار گرفتن منطق فازی و ایجاد یک سلسله از قوانین فازی پی به وجود این الگو برد. سپس با بهره گرفتن از این برنامه فازی به تشخیص و پیش‌بینی عیوب در موتور دیزل پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Condition Monitoring of Diesel Engine via Oil Analysis Using Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • D. Alizadeh
  • H. Ahmadi
چکیده [English]

Every industrial company will confront unforeseen and high expenses if there is not a plan for machinery
maintenance. In such cases, spare part expenses and outcome decrease due to machinery stop are
two main obstacles which hinder a company’s progress. Today, condition monitoring technology via oil
analysis has been known as an effective method in determining abnormal wear or faults in instruments
and mechanical systems. In this study, condition monitoring via oil analysis as a maintenance procedure as
well as a method for applying this way in an affective CM plan have been introduced. Thus, wear pattern
in diesel engine has been studied. A logical relation among engine state and wear particles such as Fe, Al,
Cr, Pb, Cu, Si, Vis40, PQ, TBN and water contamination in oil analysis report will be drawn. As a sample,
oil analysis reports of a Benz 2628 vehicle have been analyzed. Recognizing the logical relation between oil
analysis report and engine part failures can be written in the form of fuzzy rules such as an expert knowledge.
Finally, diesel engine failures will be predicted by this fuzzy program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance
  • Condition monitoring
  • Oil Analysis
  • Base Line
  • Fuzzy logic