کلیدواژه‌ها = ضریب انتقال حرارت
بررسی اثر نانوسیال Al2O3 در سیستم خنک‌کاری موتور M13NI

دوره 70، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 47-65

10.22034/er.2023.1975318.0

بهمن رحمتی‌نژاد؛ حسین رحیمی آسیابرکی؛ فرزین عظیم‌پور شیشوان


بررسی تجربی و عددی ضریب انتقال حرارت جوشش جریانی بر اساس شرایط کاری موتور

دوره 44، شماره 44، مهر 1395، صفحه 31-42

آرش محمدی؛ مصطفی ورمزیار؛ سیامک طاهرلو؛ مسعود ضیابشرحق


شبیه‌سازی انتقال حرارت با فرض پدیده جوشش در راهگاه آب موتور ملی پرخوران

دوره 29، شماره 29، دی 1391، صفحه 3-14

رضا همت خانلو؛ آرش محمدی؛ سید علی جزایری؛ محمود یعقوبی