کلیدواژه‌ها = سایش
تخمین اولیه عمر مفید روغن در موتورهای دیزل به کمک تحلیل روغن

دوره 25، شماره 25، دی 1390، صفحه 45-55

سید احمد عدنانی؛ سید جلال الدین هاشمی؛ علیرضا شوشتری


بررسی تأثیر نانو ذرات روی خواص روغن موتور و میزان عملکرد آن در کاهش سایش

دوره 24، شماره 24، مهر 1390، صفحه 3-12

احسان اله اتفاقی؛ حجت احمدی؛ علیمراد رشیدی؛ سید سعید محتسبی؛ رضا سلطانی