نویسنده = سید محمد صفی الدین اردبیلی
ارزیابی اثرات نسبت هم ارزی بر احتراق موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن

دوره 61، شماره 61، اسفند 1399، صفحه 47-59

مسعود رابطی؛ امید جهانیان؛ علی اکبر رنجبر؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی؛ حمیت سولماز