بهینه‌سازی نسبت‌های تبدیل جعبه‌دنده خودرو بر اساس ارائه بیشترین نیروی کششی در دنده‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی مکانیک، گرایش طراحی و ساخت خودرو، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران

2 کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، گرایش طراحی و ساخت خودرو، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران

چکیده

هدف از این مقاله بهینه‌سازی نسبت‌های تبدیل جعبه‌دنده خودروهاست و نسبت‌های تبدیل جعبه‌دنده به گونه‌ای محاسبه می‌شود که موتور بیشترین نیروی کششی ممکن، در نتیجه بیشترین قدرت شیب­روی را با رعایت شرط پایداری تأمین کند. ابتدا نسبت‌های تبدیل جعبه‌دنده با در نظر گرفتن نوع وسیلۀ نقلیه و روش محاسبۀ مناسب با آن، تعیین می‌شود. سپس نسبت‌های تبدیل دنده‌ها طوری تغییر داده می‌شوند که با در نظر گرفتن شرط پایداری، نمودار نیروی کششی در دنده‌ها تا حد امکان به نمودار نیروی کششی آرمانی نزدیک‌ شده و قسمت‌های پوشش داده نشده در نمودار نیروی کششی آرمانی و نمودار واقعی دنده‌های میانی کمتر باشد. این کار برای یک جعبه‌دنده پنج دنده دو مرحله­ای با محور واسطه که با یک موتور دیزلی در خط انتقال قدرت قرار گرفته است صورت می‌گیرد. نتایج به ­دست آمده نشان می ­دهد با بهینه­ سازی جعبه­دنده، میزان بهبود نیروی کششی در بیشترین حالت 17.5 %، شیب­روی 16.3 %، شتابگیری 17.2 % و گشتاور 13.5 % در دنده 3 می­ باشد. مقایسات انجام شده به منظور صحه ­سنجی نیز با یک خودرو مبنا نشان دهنده یک تطابق خوب بین خودرو مبنا و خودرو مورد نظر در این تحقیق می­ باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of car gearbox conversion ratios based on providing maximum traction in different gears

نویسندگان [English]

  • Seyed Masoud Hashemi 1
  • Masoud Tarahomi 2
  • Moslem Houshyar 2
1 Assistant Professor, Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Iran
2 MSc graduate, Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to optimize the gearbox conversion ratios of vehicles and the gearbox gear ratios are calculated in such a way that the engine provides the maximum possible traction, thus providing the maximum slope force with respect to the stability condition. First, the gearbox conversion ratios are determined by considering the type of vehicle and the appropriate calculation method. Then the gear conversion ratios are changed so that, considering the stability condition, the traction force diagram in the gears is as close as possible to the ideal traction force diagram and the uncovered parts are less in the ideal traction force diagram and the actual middle gear diagram. This is done for a two-stage gearbox with two intermediate axles, which is located in the transmission line with a diesel engine. The obtained results show that with the optimization of the gearbox, the rate of improvement of traction force in the maximum case is 17.5%, slope 16.3%, acceleration 17.2% and torque 13.5% in 3rd gear. Comparisons made for validation with a base vehicle also show a good agreement between the base vehicle and the vehicle in this study.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gearbox
  • Engine
  • Optimization
  • traction force
  • stability condition
[1] M. Mitschke, , Dynamid der kraftfahrzeuge, Band A, Antrieb und bremsung, 3, Auflage, Springer, Germany Translated by: S. M. Hashemi,1995
[2] S. M. Hashemi, Vehicle design, Power transmission systems, Malek ashtar university, Iran, 2015, (In Persian)
[3] M. El-Sayed, D. Song, Automotive performance optimization, Transmission and Driveline Symposium, SAE Technical, paper series: 980825, 1998
[4] A. Masomi, M. Shariat, A. Motamedi, Optimal design of car gearbox based on performance and fuel consumption indicators, Journal of faculty of engineering, Vol 40, Tehran, 2007
[5] M. Rezaee, V. Shaterian, Provide a model for feasibility of replacing continiusly variable transmission with a manual transmission to reduce fuel consumption, Journal of engine research, Vol 16, Iran, 2010
[6] M. Peng, J. Lin, X. Liu, Optimizing Design of Powertrain Transmission Ratio of Heavy Duty Truck, IFAC (International Federation of
Automatic Control) Hosting by Elsevier Ltd, China, 2018
[7] J. Sun, Y. Chiu, W. Zuo, S. Zhou, J. Gan, Y. li, Transmission ratio optimization of two-speed gearbox in battery electric passenger vehicles, Advances in Mechanical Engineering, Vol 13, 2021
[8] L. Han, H. Zhang, R. Fang, H. Liu, Optimization Transmission Efficiency with Driver Intention for Automotive Continuously Variable Transmission under Slip Mode, Chinese Journal of Mechanical Engineering, China, 2021
[9] G. Lechner, H. Naunheimer, Automotive Transmissions, published by Springer, Berlin, Heldelberg, New York, 1994
[10] J. Reimpell, H.t Stoll, J. W. Betzler, The Automotive Chassis:Engineering Principles, Second edition published by Butterworth-Heinemann, Oxford, Auckland, 2001
[11] Motor management diagram, Ford econovan (Diesel), http://www.ford.com, Germany, 2000