مقایسه واکنشگر شیمیایی سه کاره خودروئی فرسوده و نو درچرخه رانندگی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشیار

3 استاد

4 مدیر آزمایشگاه

5 مدیر پروژه

چکیده

اخیرا با افزایش نگرانی های زیست محیطی تقاضا برای واکنشگرهای شیمیایی خودروئی با عملکرد بهتر افزایش یافته و میزان زیادی از فعالیت های پژوهشی محققان بر روی عملکرد و طول عمر واکنشگرهای شمیمیایی سه کاره خودروئی تمرکز یافته است.
در این پژوهش یک واکنشگر شیمیایی سه راهه با روش های سریع فرسوده سازی شده و میزان آلاینده های خروجی خودرو در چرخه رانندگی قبل و بعد از پیرسازی اندازه گیری شده است
در این پؤوهش از یک واکنشگر تجاری استفاده شده و فرسوده سازی سریع کاتالیست با استفاده از بستر آزمون موتوری و به روش چرخه استاندارد دوام فرسوده سازی واکنشگر انجام شده است.
 مقایسه نتایج آلایندگی نشان می دهد که مقدار هر سه آلاینده ی خروجی افزایش یافته است ولی در شرایط ناپایا این افزایش آلاینده های خروجی بسیار بیشتر است و در  شرایط واقعی رانندگی که تقریبا موتور همیشه ناپایدار است و نسبت هوا به سوخت در حال نوسان شدید است شرایط بسیار بدتر است و واکنشگرهای فرسوده در شریاط واقعی رانندگی آلاینده های بسیار بیشتری تولید خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Aged and fresh Automotive Three-Way Catalyst in Driving Cycle

نویسندگان [English]

  • Saeed Abdolmaleki 1
  • Gholamhassan Najafi 2
  • Barat Ghobadian 3
  • ali zakeri 4
  • Mohammad nejat 5
چکیده [English]

Recently, environmental concern and demand for a catalyst’s high performance have increased and many research activities focused on the operation of a three-way catalyst (TWC) at the end of its lifetime. Catalyst aging is the loss of catalytic activity over time that has crucial importance in emission of three-way catalyst.
 The aim of this paper is, investigating experimentally the performance of a fresh and aged three-way catalytic converter (TWC) in legislative driving cycle. For this, vehicle emission test with fresh and aged catalyst was carried out.
In this study a commercial catalyst was used, and was aged in a motor-rig, with SBC cycle (Standard Bench Cycle). The total conversions of HC, CO and NOx were decreased over the lean-rich cycles in transient conditions. In the real driving condition, almost in the all-time, the engine has transient condition and in this condition, the non-aged catalyst, achieves higher conversion for times with lambda variations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity
  • catalyst ageing
  • Three-Way catalyst
  • Deactivation
  • Driving Cycle