اثر غیرفعالسازی استوانه ها بر متغیرهای عملکردی یک موتور دوگانه سوز

نویسندگان

چکیده

روش‌های مختلفی برای بهینه‏سازی مصرف سوخت و کاهش گازهای گلخانه‌ای در دنیا استفاده شده اند. از فناوری‌های مطرح، غیرفعال کردن استوانه‏ با روش‌های مختلفی از جمله، حذف افشانه، بستن دریچه‌های دود و هوا و قطع جرقه است. در این مقاله، غیرفعال کردن استوانه‏ با حذف افشانه‏ روی موتور دوگانه سوز انجام ‌شده است. در ابتدا موتور در نرم‌افزار GT-Suite شبیه‌سازی و با نتایج تجربی، ارزیابی می‌شود. پس از اطمینان از عملکرد مناسب طرح، غیرفعال کردن استوانه شبیه‌سازی می‌شود. شاخص‏های عملکردی موتور شامل گشتاور، توان، مصرف سوخت ویژه و دمای گازهای خروجی، در دو حالت عادی و غیرفعال سازی شده استوانه‏ها، مقایسه شدند. غیرفعال کردن استوانه‏ در دو فشار مؤثر متوسط ترمزی انجام ‌شد تا موتور به گشتاور و توان خروجی یکسان نسبت به حالت عادی برسد. نتایج نشان داد که دمای گازهای خروجی موتور افزایش و مصرف سوخت ویژه کاهش می‌یابد. مقایسه‌ها در دورهای 1500 تا 5500 دور بر دقیقه انجام‌ شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cylinder Deactivation on the Performance Parameters of a Bi-fuel Engine

چکیده [English]

To meet consumer and legislation requirements, various technologies have been used worldwide to achieve optimal fuel consumption and to reduce greenhouse gas emissions. One of the proposed technologies is cylinder deactivation using various methods, including, injectors cutting off, closing the intake and exhaust valves and crankshaft decoupling. In this paper, a GT-Power model is created to investigate the engine performance of a 1.7L bi-fuel natural-gas engine. The model is also evaluated to predict performance differences between cylinder deactivation and nominal four-cylinder operation, including torque, power, brake specific fuel consumption and exhaust gas temperature. The results showed that cylinder deactivation (CDA) capable of increasing exhaust gas temperature until 40°C, also brake specific fuel consumption (BSFC) reduced by 21%. Comparisons are made between periods of 1500 to 5500 rpm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GT-Power
  • Injector
  • Brake Specific Fuel Consumption
  • Exhaust Gas Temperature
  • Cylinder deactivation