بررسی تجربی سطح صدای احتراق در موتور احتراق دما پایین

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

در سال های اخیر از روشهای نویدبخشی برای افزایش بازده حرارتی، کاهش آلودگی های اکسید نیتروژن و ذرات معلق موتورها استفاده شده است که از موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سوخت اتانول می توان به عنوان نمونه نام برد. ولی با وجود مزایای فراوان این موتورها، همچنان با مشکلاتی نظیر افزایش تولید مونوکسید کربن، هیدرو کربن نسوخته و تولید صدای احتراق در بارهای بالا روبرو هستند. در این مقاله از داده های تجربی یک موتور دیزل تک-سیلندر، هوا-خنک، پاشش مستقیم، چهار-زمانه یانمار توسعه داده شده به موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سوخت اتانول استفاده شده است. با استفاده از 38 نقطه عملکردی که در دور موتور ثابت 1550 دور بر دقیقه با تغییرات دمای هوای ورودی و نسبت هم ارزی (نسبت سوخت به هوا) بدست آمده اند، ارتباط تغییرات پارامترهای عملکردی، احتراقی و آلودگی یک موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سطح صدای احتراق مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ افزایش فشار بیشینه در سطح صدای احتراق پایین تر (CNL<85) افزایش چشمگیری ندارد ولی با افزایش نرخ افزایش فشار بیشینه ازbar/cad  4 سطح صدای احتراق  افزایش یافته و به محدوده احتراق صدادار dB90 نزدیک شده و باعث تولید صدای احتراق بیشتر می شود. همچنین بیشترین فشار تولیدی در دور موتور 1550 دور بر دقیقه برابر bar 62 بوده که در محدود سطح صدای احتراق کمتر از dB  90 می‌باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of combustion noise level in LTC engine

نویسندگان [English]

  • Bahram Bahri
  • Farbod Jahandideh
  • Mohsen Teimouri
چکیده [English]

In recent years, promising methods have been used to increase thermal efficiency, reduce nitrogen oxide and particle matter, which can be described as an example of an ethanol fuelled HCCI engine. But despite the many benefits of these engines, they continue to face problems such as increasing carbon monoxide production, unburned hydrocarbon, and producing combustion noise at high loads. In this paper, one single cylinder, air cooled, direct injection Yanmar diesel engine is converted to HCCI engine fuelled with ethanol. With using 38 steady state HCCI operating points at 1550 RPM, the variation of operating, combustion parameters and air pollution were studied with combustion noise level (CNL). The results indicate that the maximum pressure rise rate at lower combustion noise (CNL <85) does not increase significantly, but with increasing the maximum pressure rise rate of 4 bar/cad, CNL increases dramatically and reaches to the vibrational range of 90 dB which produces combustion noise. Also, the maximum in-cylinder pressure at 1550 rpm is 62 bar, with a limit of combustion noise of less than 90 dB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LTC
  • Ethanol
  • combustion noise level
  • ringing intensity