اثر واکنشگر و تغییر سامانه سوخت‏ رسانی بر آلاینده‌های موتورسیکلت

نویسندگان

چکیده

موتورسیکلت‏ها به عنوان یکی از منابع مهم انتشار آلاینده‏ها در شهر تهران شناخته می‌شود. بررسی عملکرد انتشار آلایندگی این وسایل نقلیه و ارائه راه حل برای کاهش انتشار آلایندگی از موتورسیکلت‏ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش، 60 موتورسیکلت از ناوگان فعلی موتورسیکلت‏های تهران و 4 موتورسیکلت مجهز به سامانه افشانه‌ای حلقه بسته و واکنشگر سه کاره مبدل آلاینده­ها آزمون سنجش آلایندگی شاسی لگام ترمز شدند. آزمون‏ها مطابق با استاندارد اروپا 3، به صورت روشن شدن سرد و با چرخه رانندگی استاندارد اروپا انجام گردیدند. نتایج نشان داند ضریب انتشار منوکسیدکربن موتورسیکلت‏های ناوگان فعلی تهران 7 برابر حد مجاز استاندارد اروپا 3 است. مشخص گردید که در موتورسیکلت‏های فعلی شهر تهران حدود 40 درصد از کربن سوخت به صورت ناقص می‌سوزد که موجب انتشار زیاد آلاینده‌ها می‌گردد. استفاده از کاربراتور در پایش مخلوط سوخت و هوا دلیل این عملکرد است. نتایج آزمون‏ها نشان داد که ضریب انتشار منوکسیدکربن و هیدروکربن­های نسوخته موتورسیکلت‏های افشانه‌ای و واکنشگر دار به طور متوسط 87 و 75 درصد کمتر از موتورسیکلت‏های فعلی ناوگان تهران است. تخمین انتشار آلاینده‏ها از موتورسیکلت‏های تهران در ساعت اوج رفت و آمد صبحگاهی نشان داد که با تغییر موتورسیکلت‏های تهران از کاربراتوری به افشانه‌ای حلقه بسته و مجهز به واکنشگر، انتشار منوکسیدکربن، هیدروکربن‏های نسوخته و اکسیدهای نیتروژن از کل موتورسیکلت‏های تهران در ساعت اوج رفت و آمد صبحگاهی بترتیب 88، 88 و 46 درصد کاهش میابد.

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of using catalytic converters and changing fuel supply system on motorcycle emission performance

نویسندگان [English]

  • A. Hasani
  • V. Hosseini
چکیده [English]

As motorcycles are named as one of the important air pollution emission sources in Tehran, investigating their emission performance and finding a solution for reducing their emission is of high importance. In this study, emission factors from 60 motorcycles from Tehran’s present fleet and 4 closed loop injection fuel supply system and catalytic converter equipped motorcycles were measured. Measurements were taken in chassis dynamometer Laboratory according to Euro-3 standard procedure in ECE driving cycle. Tests results showed that CO emission factor from Tehran’s present motorcycles are 7 times higher than Euro-3 certification limit. It was indicated that about 40% of carbon in fuel burns to incomplete combustion product in Tehran’s present motorcycles. Using carburetor fuel supply system is responsible for this emission performance. Test results showed that CO and THC emission factors of injection and catalyst equipped motorcycles are 87% and 75% less than that of Tehran’s present motorcycles respectively. Total pollutants emissions caused by Tehran’s motorcycles in morning peak hour were estimated. It was revealed that, by replacing Tehran’s present motorcycle with closed loop injection fuel supply system and catalyst equipped motorcycles, CO, THC and NOX emissions from motorcycles in morning peak hour would reduce by 88, 88 and 46% respectively.