شبیه‌سازی جعبه‌دنده دستی خودکار ‌ شده با اتصال چنگکی دوطرفه و بررسی تأثیر آن بر عملکرد خودروی دورگه برقی برپایه خودروی ملی

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر صنعت خودرو به‌سمت تولید خودروهایی با مصرف سوخت و آلایندگی کمتر و همچنین راحتی بیشتر پیش می‌رود. درنتیجه خودروی دورگه برقی توجه بسیاری را به‌خود جلب کرده‌است. در خودروهای دورگه برقی به‌منظور ایجاد هماهنگی بین روش تعویض‌دنده و روش تنظیم، پیشنهاد می‌گردد که انتخاب و تعویض‌دنده به‌صورت خودکار انجام ‌شود. از طرف دیگر در سال‌های اخیر جعبه‌دنده دستی خودکار‌شده (AMT) معرفی گردیده‌است. جعبه‌دنده AMT هم‌زمان مزایای دو جعبه‌دنده دستی و خودکار‌ را داراست. با وجود مزایای فراوان AMT ، همچنان مشکل تغییرات ناگهانی گشتاور و شتاب در هنگام تعویض‌دنده باقی است. یکی از راه‌حل‌های این مسئله استفاده از چنگک دوطرفه است .
در‌این مقاله شبیه‌سازی تأثیر اتصال چنگکی دوطرفه در خودروی دورگه برقی موازی با جعبه‌دنده دستی خودکار ‌ شده، ارائه شده‌است. بدین منظور ابتدا عملگرهای مورد نیاز در جعبه‌دنده AMT طراحی شده‌اند. سپس الگوی پویایی جعبه‌دنده AMT شامل پایش‌گر و عملگرهای تعویض‌دنده و اتصال به موتور، به الگوی جعبه‌دنده دستی در خودروی دورگه موازی برپایه خودروی ملی افزوده ‌شده‌است. در الگوی ابتدایی از چنگک ساده استفاده شده‌است. سپس چنگک ساده با چنگک دوطرفه جایگزین شده و در فرآیند تعویض‌دنده نیز تغییرات مورد نیاز اعمال شده‌است. به‌منظور مقایسه رفتار خودروی دورگه برقی با چنگک ساده و همچنین چنگک دوطرفه، شبیه‌سازی خودروی دورگه برقی صورت‌گرفته‌است . نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد استفاده از چنگک دو‌طرفه باعث کاهش مصرف سوخت و آلایندگی و حذف تغییرات ناگهانی شتاب، حین تعویض‌دنده خواهد شد. همچنین زمان تعویض‌دنده و چنگک ‌ گیری، کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Double Sided Clutch AMT and Investigation of It’s Effect on HEV Performance

نویسندگان [English]

  • M. Montazeri
  • Z. Pourbafarani
چکیده [English]

In recent years, Hybrid Electric Vehicle (HEV) has been introduced as a feasible key technology for
resolving the problems of conventional vehicle. The power transmission unit plays an important role in
hybrid power train. The application of a smart power transmission helps achieve better compatibility
between components in a HEV. Nowadays, Automated Manual Transmission (AMT) has drawn car manufacturers’
attentions to itself, since it provides the benefits of both automatic and manual transmissions.
Furthermore AMT’s controllability turns it into a decent candidate for Hybrid Electric Vehicle’s power
transmission. The only problem is Torque Interrupt during Gearshift process that can be solved by use of
a Double Sided Clutch.
In this paper, an AMT model is provided and added to a Pre-Transmission Parallel Hybrid Electric
Vehicle model. The gearshift and clutch actuators are simulated and added to a manual gearbox. Furthermore
a Gearshift controller is provided to control these actuators. Then a Double Sided Clutch is considered
in the vehicle model instead of the simple clutch. The simulation results illustrate that better fuel
economy, less emission, smoother Gearshift and shorter shift time can be achieved by using Double Sided
Clutch in an AMT power transmission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parallel Hybrid Electric Vehicle
  • Automated Manual Transmission
  • Double Sided Clutch
  • Torque Interrupt
  • Gearshift