کلیدواژه‌ها = مبدل حرارتی
شبیه سازی ریاضی مبدل حرارتی خودرو با روش وراثت و مقایسه آن با نتایج تجربی

دوره 30، شماره 30، فروردین 1392، صفحه 15-23

رامین مهدی پور؛ زهرا بنی عامریان؛ بابک سخایی


تأثیر کلاف درون لوله‌ای بر عملکرد حرارتی مبدل حرارتی خودرو

دوره 29، شماره 29، دی 1391، صفحه 39-46

کوروش گودرزی؛ قدرت اله عزیزی