کلیدواژه‌ها = محدوده حرارتی
بررسی تجربی شمع پیش-محفظه با محدوده حرارتی متغیر با ترکیب سطح داغ کنترل شده

دوره 69، شماره 69، دی 1401، صفحه 3-11

10.22034/er.2022.701024

ساسچا هولزبرگر؛ موریس کتنر؛ رولند کرچبرگر