کلیدواژه‌ها = موتور استعال تراکمی
بررسی تجربی اثر چگالی شار مغناطیسی بر مصرف سوخت و آلاینده‌‎ها در موتور دیزل

دوره 66، شماره 66، خرداد 1401، صفحه 57-67

10.22034/er.2022.697913

ادریس رحمتی؛ نصرت‌اله سرلک؛ هادی زارعی دارانی؛ ادیب سوزنی