کلیدواژه‌ها = طول نفوذ افشانه
بررسی عددی تأثیر چرخش و تغییر نحوه جابجایی سوزن بر رفتار فواره سوخت دیزل

دوره 54، شماره 54، خرداد 1398، صفحه 25-38

امیرحمزه فرج الهی؛ رضا فیروزی؛ مهدی پورسیفی؛ امیر مردانی؛ محسن رستمی


مقایسه عددی تأثیر شرائط فیزیکی بر رفتار فواره سوخت‌های دی‏متیل‏اتر، سوخت زیستی و دیزل

دوره 35، شماره 35، تیر 1393، صفحه 17-29

مهرناز جبارزاده؛ پریناز جبارزاده؛ محمد تقی شروانی تبار