کلیدواژه‌ها = نوع مسیر
تشخیص شیوه رانندگی، نوع مسیر و میزان (ترافیک) بر اساس اطلاعات واحد رایانه موتور (ECU) در شرایط واقعی

دوره 17، شماره 17، دی 1388، صفحه 52-59

محمد رضا بشیری؛ فرزاد رجایی سلماسی؛ بابک نجار اعرابی