نویسنده = برات قبادیان
مقایسه واکنشگر شیمیایی سه کاره خودروئی فرسوده و نو درچرخه رانندگی

دوره 57، شماره 57، اسفند 1398، صفحه 75-83

سعید عبدالملکی؛ غلامحسن نجفی؛ برات قبادیان؛ علی ذاکری؛ محمد نجات


مغناطیس کردن سوخت موتور پرکینز A63544 و ارزیابی عملکرد ارتعاشی آن

دوره 38، شماره 38، فروردین 1394، صفحه 17-26

سبا درویشی؛ برات قبادیان؛ جعفر مساح


بررسی تجربی متغیرهای عملکردی یک موتور دیزل تک سیلندر با استفاده از سوخت بیودیزل

دوره 38، شماره 38، فروردین 1394، صفحه 49-60

سیدرضا موسوی سیدی؛ سید محمد رضا میری؛ برات قبادیان


شناسایی عیب سایش پیستون از طریق تحلیل ارتعاشات موتور

دوره 36، شماره 36، مهر 1393، صفحه 3-14

اشکان موسویان؛ غلامحسن نجفی؛ برات قبادیان؛ مصطفی میرسلیم


بررسی رفتار ارتعاشی تسمه زمانبندی تحت عیوب مختلف به کمک روش‌های داده‌کاوی و هوش مصنوعی

دوره 36، شماره 36، مهر 1393، صفحه 61-70

مقداد خزایی؛ برات قبادیان؛ احمد بناکار؛ مصطفی میرسلیم؛ سعید مینایی