نویسنده = حامد مقتدری
انتخاب و بهینه‌سازی قوای محرکه برای یک خودروی سدان کلاس B با توجه به مصرف سوخت

دوره 69، شماره 69، دی 1401، صفحه 12-20

10.22034/er.2022.697925

محمدجواد کرمیان‌منش؛ عیسی بناگر؛ زهرا مولایی رئوف؛ حامد مقتدری