نویسنده = اشکان موسویان
توسعه سامانه بینایی ماشین برای ردیابی حرکت تسمه سفت کن سامانه زمان بندی موتور بر پایه شبکه عصبی عمیق

دوره 67، شماره 67، تیر 1401، صفحه 16-23

10.22034/er.2022.697916

علیرضا حسینی؛ سید اشکان موسویان؛ سعید جوان؛ شهریار برادران‌ شکوهی


تشخیص و طبقه‌ بندی عیوب مکانیکی مولد برق موتور بر پایه علامت‌ های ارتعاش و تحلیل بسامد

دوره 61، شماره 61، اسفند 1399، صفحه 3-10

اشکان موسویان؛ مقداد خزایی؛ محمدرضا اسدی اسدآباد؛ غلامحسن نجفی


بررسی متغیرهای عملکردی و آلایندگی موتور دیزل در نسبت‌های مختلف نسبت تعادلی هوا به سوخت با استفاده از مخلوط‌های سوخت دیزل-اتانول

دوره 60، شماره 60، دی 1399، صفحه 19-28

به داد شدیدی؛ حسین حاجی آقا علیزاده؛ غلامحسن نجفی؛ سید اشکان موسویان؛ مقداد خزایی


شناسایی عیب سایش پیستون از طریق تحلیل ارتعاشات موتور

دوره 36، شماره 36، مهر 1393، صفحه 3-14

اشکان موسویان؛ غلامحسن نجفی؛ برات قبادیان؛ مصطفی میرسلیم