نویسنده = وحید اصفهانیان
بهبود روش شناسایی موتور احتراق داخلی با هدف بهره‌‌گیری در نگاشت الگوی پایه

دوره 63، شماره 63، تیر 1400، صفحه 23-34

سمانه سلطانعلی‌زاده؛ وحید اصفهانیان؛ محمدرضا حائری یزدی؛ سیامک علیزاده‌نیا


تصویر برداری و تحلیل خود اشتعالی و کوبش در موتور شیشه‌ای

دوره 57، شماره 57، اسفند 1398، صفحه 27-40

حسن وفامهر؛ امین محمودزاده اندواری؛ وحید اصفهانیان؛ قدرت الله حمزه نوا


بررسی تاثیر احتراق اتانول بر عملکرد و آلودگی موتور احتراق تراکمی با مخلوط همگن

دوره 41، شماره 41، دی 1394، صفحه 21-30

بهرام بحری؛ ازهر عبدالعزیز؛ علی صلواتی زاده؛ وحید اصفهانیان