نویسنده = بهرام بحری
بررسی تجربی سطح صدای احتراق در موتور احتراق دما پایین

دوره 51، شماره 51، تیر 1397، صفحه 43-52

بهرام بحری؛ فربد جهاندیده؛ محسن تیموری


بررسی تاثیر احتراق اتانول بر عملکرد و آلودگی موتور احتراق تراکمی با مخلوط همگن

دوره 41، شماره 41، دی 1394، صفحه 21-30

بهرام بحری؛ ازهر عبدالعزیز؛ علی صلواتی زاده؛ وحید اصفهانیان