نویسنده = مقداد خزایی
بررسی رفتار ارتعاشی تسمه زمانبندی تحت عیوب مختلف به کمک روش‌های داده‌کاوی و هوش مصنوعی

دوره 36، شماره 36، مهر 1393، صفحه 61-70

مقداد خزایی؛ برات قبادیان؛ احمد بناکار؛ مصطفی میرسلیم؛ سعید مینایی