نویسنده = محسن پورفلاح
مطالعه تجربی پیش پاشش به همراه مرحله اصلی پاشش جهت بهینه‌سازی موتور پاشش مستقیم دیزلی

دوره 41، شماره 41، دی 1394، صفحه 55-62

علی یوسف‌زاده؛ مرتضی منفردی؛ عبدالرضا نبوی؛ محسن پورفلاح؛ سید مصطفی میرسلیم


بررسی اثر چینه‏بندی دمایی اتاق احتراق بر عملکرد احتراق موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن

دوره 35، شماره 35، تیر 1393، صفحه 3-16

محسن پورفلاح؛ علی اکبر رنجبر؛ سید مصطفی میرسلیم؛ سید علی جزایری


تأثیر انواع پیکربندی پاشش سوخت بر احتراق و شکل‌گیری آلاینده‌ها در موتور دیزل سنگین

دوره 16، شماره 16، مهر 1388، صفحه 43-51

بهنام جعفری؛ محسن پورفلاح؛ سید مصطفی میرسلیم؛ داوود دومیری گنجی