نویسنده = احمد شفیعی ثابت
بررسی الگوی جریان گردابی و غلتشی موتور احتراق جرقه‌ای

دوره 14، شماره 14، فروردین 1388، صفحه 27-34

امید صمیمی ابیانه؛ سید مصطفی میرسلیم؛ احمد شفیعی ثابت