نویسنده = علی جزایری
شبیه‌سازی موتور تزریق مستقیم با استفاده از محیط متخلخل

دوره 23، شماره 23، تیر 1390، صفحه 45-58

آرش محمدی؛ علی جزایری؛ مسعود ضیابشرحق